Datingformen

En opfølgende evaluering af projektet Integrated Care kan ikke påvise positive effekter to år efter projektets opstart.VIVE har udarbejdet en introduktionsguide til analyseprogrammet NVivo.

Når ledere er gode til at anerkende deres medarbejderes indsats og til at opstille klare mål for arbejdet, bliver medarbejderne mere motiverede, yder mere og trives bedre.

Det er en af pointerne i en ny bog, som to VIVE-forskere er medforfattere til.

En d'autres mots, vous pouvez retrouver la sant en changeant compltement votre pense et votre mode de vie, votre alimentation, vos habitudes, etc.

Toute gurison vritable sopre lorsque nous inversons le processus de la maladie. Au contraire, le problme est cach et nattend que la prochaine occasion pour se manifester plus fortement encore.

Der er vid forskel på normeringen på tværs af landets plejecentre, viser denne undersøgelse.

Comments