Arad sexe 2047 underground online dating guide rare pdf

Arad sexe-14Arad sexe-62Arad sexe-3

(2) Grupurile sanitare pentru copii şi tineri vor fi separate de cele pentru personalul adult şi vor fi repartizate proporţional la fiecare palier.

In unităţile pentru elevi şi studenţi grupurile sanitare destinate acestora vor fi separate pe sexe, inclusiv la sălile de educaţie fizica.

Conform prevederilor , pentru preşcolarii din casele de copii, procesul educativ se desfăşoară în grădiniţele din localitate.

Primirea în casele de copii a nou-venitilor din familii este condiţionată şi de un dosar medical, care va cuprinde un aviz epidemiologic eliberat de medicul dispensarului, care are în evidenta familiile copiilor, (evitindu-se în acest fel carantinarea copiilor), şi o fişa medicală completată de acelaşi medic, conţinînd antecedentele personale fiziologice, patologice şi vaccinale, cît şi examenul clinic de bilanţ al stării de sănătate a copilului.

59 din 22 martie 1996 Data intrarii in vigoare : 22 martie 1996 Forma actualizata valabila la data de : 7 februarie 2013 Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 septembrie 2004 pana la data selectata 7 februarie 2013 -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S. De asemenea, terenul va fi astfel ales, încît sa împiedice baltirea apei pluviale. 4 (1) Unităţile pentru anteprescolari (creşs, leagane) şi pentru preşcolari (grădiniţe, case de copii) vor fi prevăzute cu încăperi pentru primire (filtru-vestiar), situate la fiecare nivel al clădirii, iluminate şi ventilate natural şi dimensionate astfel încît sa se evite aglomerarea la orele de vîrf (primire, plecare).

Comments